Ga het gesprek aan met EFT Relatietherapie Hoofddorp

Wanneer ga je naar een Emotionally Focused Therapy therapeut?

Je bent op deze site, op deze pagina omdat het niet goed gaat in je relatie. Misschien zijn er grote problemen –financiële problemen, ziekte, pijn, verdriet–, misschien hebben jullie andere verwachtingen van jullie leven, misschien is er een derde of… misschien zijn jullie het zicht op ‘jullie’ even verloren.

De meeste stellen kunnen het zich nog goed herinneren: de geborgenheid, het verbond, de verwantschap dat er ooit was. Een eenheid, klaar om de wereld te veroveren. Waar is die gebleven? Waar zijn jullie gebleven? En waarom kunnen jullie elkaar niet meer zien? Is alles dan echt zo veranderd? Waar was jij dan tijdens die verandering? Of speelt er iets fundamentelers?

Voor bijna iedereen die naar een relatietherapeut gaat, is het de laatste strohalm. Het is dit of uit elkaar gaan. De meeste stellen die bij me komen zijn daarom ook verward, vertwijfeld, moegestreden, ongelukkig en op zoek. Vooral op zoek naar elkaar. De meeste vragen, wensen, dromen en verlangens zijn groots, allesbepalend en moeten hier-en-nu opgelost worden.

De problemen waar jullie mee worstelen zijn inderdaad het belangrijkste onderwerp dat we te bespreken hebben. Maar bij aanvang van de behandeling kunnen we dat nog niet doen, er staat iets heel praktisch in de weg: jullie zijn elkaar helemaal kwijt geraakt.

Bij EFT draait het allemaal om de emoties

Emoties staan centraal. Jullie relatie, jullie verbond is een emotionele – misschien wel een van de diepst-emotionele. En ook jullie weerstand of verwijdering nu is vol van emoties. In de behandeling zoeken we ze op en maken we ze bespreekbaar. Bijna alle stellen vinden dit doodeng, het zijn onderwerpen die moeilijk onder woorden te brengen zijn en waarbij het zo moeilijk is je kwetsbaarheid aan de ander te tonen.

Met het uitspreken en hervinden van de gezamenlijke emotionele grond ontdekken jullie ook weer hoe rijk en mooi die ander en jullie relatie is. Jullie vinden elkaar in de onderwerpen die er toe doen en die jullie fundamenteel bepalen. Dat soort gesprekken zijn even mooi als moeilijk en soms pijnlijk. Je begrijpt dat voor zulke onderwerpen een speciale sfeer tussen jullie nodig is: van vertrouwen, respect en steun. En waarschijnlijk kun je je nu niet voorstellen dat jullie in zo’n sfeer terecht zijn gekomen. Dat komt, andermaal, omdat er nog iets heel praktisch in de weg staat: praten met elkaar is heel moeilijk geworden.

Doorbreken van de vaste patronen met EFT Relatietherapie Hoofddorp

Voor een buitenstaander is het klip en klaar: jullie reageren op een bepaalde manier op elkaar. Zelfs in gewone gesprekjes, zelfs als jullie je best doen. Het is een patroon waar jullie in vastzitten. Hij zegt dit, zij reageert zus waarop hij zich persoonlijk aangevallen voelt waarop zij weer gepikeerd is want zo was het toch niet bedoeld, waarop hij mokkend zijn mond houdt… enzovoort.

Er zijn, door de bank genomen, drie soorten patronen:

 • 1. de een zit de ander achterna
 • 2. jullie botsen
 • 3. jullie ontwijken elkaar

Jullie hebben deze gesprekjes al duizend keer gedaan en kennen patronen uit je hoofd. Jullie zijn terecht gekomen in een patroon waarbij de stappen die jullie zetten al van tevoren vaststaan. En dan ontstaat er een patroon waar geen uitweg meer uit lijkt te zijn.

In de behandeling is dat daarom het vertrekpunt: samen vinden we manieren om die standaardstappen te doorbreken. De meeste stellen schrikken er een beetje van; ze hebben niet in de gaten hoe vastgeroest hun patronen zijn en hoe onzichtbaar voor henzelf.

Je emoties bepalen je

De liefde. Het gevoel van veiligheid, zekerheid, vertrouwen en kwetsbaarheid. Het zijn diepe emoties waarin ‘jullie’ vorm krijgt. Niet zomaar iets, en je merkt de kracht van die emoties dan ook het sterkst als het mis gaat. Zoals bij jullie. En vandaar ook dat jullie botsingen soms ook zo heftig kunnen zijn. Het is de rauwe emotie die spreekt – partners die elkaar tot in het diepst van de ziel kunnen krenken. Het heeft alles te maken met gevoelens als angst voor verlating, niet de moeite waard te zijn, weerstand voor kritiek en afwijzing.

Door dit soort thema’s op een respectvolle en gedegen en diepgravende manier te bespreken, herstellen jullie het gevoel van veiligheid en intimiteit. Van daaruit vinden jullie de ruimte om verder te groeien; samen.

EFT Relatietherapie Hoofddorp – therapie in drie stappen

 • Stap 1 – Herstel het gesprek
  Hoewel de therapie ‘Emotionally Focused’ heet, is dat niet waar we ons als eerste op richten. Er is namelijk iets in jullie normale omgang gebroken dat gewoon contact, of zelfs maar een oppervlakkig gesprek in de weg staat. Jullie gesprek heeft een vast patroon gekregen: de een zegt dit, de ander dat en daar gáán we weer. Overigens hoeft dat patroon niet altijd strijd te zijn, het kan ook dat een van jullie zich terugtrekt, of dat jullie dat allebei doen. Het is net een dans, een droeve tango van verzet en verwijdering. Het doorbreken van die dans is een praktische klus. Hard werken, maar iets dat jullie kunnen doen. Voordat we het over jullie verbintenis hebben, zorgen we dat jullie in gesprek kunnen komen.
 • Stap 2 – Een diep verbond
  Iedereen heeft pijn, iedereen is klein, iedereen heeft grootse dromen en nachtmerrie-achtige angsten. Wat die angsten precies zijn, dat is voor iedereen anders. Maar ze zijn er. En in het verbond van twee geliefden liggen ze open en bloot. Vandaar dat alles meer pijn doet, vandaar dat het zo groot en overheersend is. Jullie verbond hecht jullie op de plekken waar je kwetsbaar bent: in je wensen, je verlangens en je grootste onzekerheden. We kennen het allemaal, je krijgt de vrijheid en het vertrouwen het weer uit te spreken. Vaak is dat een hernieuwde kennismaking; met elkaar, maar ook met jezelf. Het zijn de onderwerpen waar je normaal niet aan toe komt. De emoties die je bepalen maar onbespreekbaar lijken.
 • Stap 3 – Weer verder
  Als regel kunnen we stellen dat koppels die door stap 1 komen er ook wel uit komen. En dat als jullie stap 2 doorlopen hebben, er een gevoel van wezenlijke groei geldt; samen én ieder voor zich. Stap 3 is dan ook de stap van het afronden van de behandeling. Jullie herkennen de patronen waarin jullie zijn vastgeraakt en kunnen de cirkel op een goede manier doorbreken.