Wanneer ga je in gezinstherapie in Hoofddorp?

De eenheid is verdwenen

Er zijn heel veel goede redenen om je als gezin voor een periode te laten begeleiden. Sommige gezinnen komen moeilijk door een zware periode, anderen hebben moeite een weg te vinden in een samengesteld gezin. Soms hebben ouders moeite een faseovergang te maken, soms hebben de kinderen het lastig en kunnen jullie daar geen weg in vinden. Wat de reden ook is, de eenheid is verdwenen.

Het lijkt je kind

Vaak begint het bij een kind. Jullie zien gedrag dat je niet begrijpt en waar je geen grip op krijgt. Misschien hebben jullie een signaal van school gekregen. Het is moeilijk om dicht bij je zoon of dochter te komen. Daar kun je radeloos van worden. Veel ouders komen met vragen over hun kind. Bijna altijd blijken de problemen van de zoon of dochter een symptoom, meer dan de kern van het probleem.

Voelen waar je staat

In de behandeling beleef je waar je staat in relatie tot anderen. Tot elkaar, nu in dit gezin. En tot anderen, misschien in het gezin waar je vandaan komt. Met je gezin om je heen probeer je gevoelens te benoemen, gedrag uit te spreken en te herleiden waar jouw pijnen, angsten, dromen, verdriet en geluk liggen. Voor de meeste mensen is dit, omdat je het beleeft, een intensieve ervaring die veel duidelijk maakt over hun leven, gevoel en gedrag.

In een opstelling van de mensen die dicht bij je staan, begin je ook hen beter te zien – in wat ze met je doen, én wat jij met hen doet. Ouders ontdekken bijvoorbeeld oude patronen, gedrag uit hun kindertijd waarmee ze nu nog hun leven vormgeven.

Erkenning geven. Gezien zijn.

Ook praten kan veel doen. In de behandeling is een therapeut alert op het hele gezin, iedereen krijgt een stem. Dat niet alleen, de therapeut neemt iedereen even serieus, erkent de stem van kinderen, ook als de ouders dat nog moeilijk vinden. De therapeut erkent dat ouders het soms heel zwaar kunnen hebben met een kind dat moeilijk gedrag vertoont.  Ook helpt de therapeut berusting te vinden in het gegeven dat soms dingen tijd nodig hebben en dat niet iedereen zich even gemakkelijk laat horen.